EN
Quebec
Điều kiện chương trình:
 • Tổng tài sản (tích lũy từ kinh doanh, làm việc mang lại) từ 2,000,000 CAD trở lên
 • Không chấp nhận tài sản cho tặng trong vòng 6 tháng trước nộp hồ sơ.
 • Quản lý doanh nghiệp tối thiểu có 2 nhân viên.
 • Kinh nghiệm quản lý tối thiểu 2 năm trong vòng 5 năm gần nhất.
 • Dự định sinh sống tại Quebec và đầu tư 1,200,000 CAD vào công ty tài chính trung gian được chấp thuận bởi chính phủ.
 • Người đương đơn chính dưới 65 tuổi.
 
Đương đơn tiềm năng:
 • Cá nhân có tổng tài sản lớn, có thể bỏ ra hơn 1.2 triệu CAD nhàn rỗi trong nhiều năm hoặc chấp nhận chi phí PR giá $350,000 của walk-away investment.
 • Ứng viên không có khả năng đạt tiếng Anh của các chương trình doanh nhân khác.
 • Tuy nhiên tài sản phải chứng minh được.
Tóm tắt qui trình:
 • Quota 1,900 hồ sơ giai đoạn 10/09/2018–15/03/2019 (tối đa 1,235 hồ sơ Trung Quốc)
 • Ứng viên có trình độ tiếng Pháp trung cấp sẽ không phụ thuộc vào quota, cho tới thời điểm nộp trước 31/03/2019.
 • Lệ phí hồ sơ của chính phủ Quebec 15,235 CAD.
 • Sau 5 năm (tính từ ngày đề cử CSQ - Quebec Selection Certificate) trả lại toàn bộ tiền đầu tư 1,200,000 CAD không tính lãi suất.
 • Có thể chọn giải pháp đầu tư không hoàn lại một lần 350,000CAD và vay 850,000CAD còn lại từ tổ chức tài chính/ngân hàng đầu tư được phê chuẩn.
 • Chuyển tiền đầu tư trong vòng 110 ngày kể từ khi nhận thông báo Dự định đề cử PR.
 • Nhận đề cử CSQ sau khi có xác nhận đã đầu tư. Tiếp tục thủ tục liên bang tại CIC
Links của cơ quan phụ trách di trú:
 

quebec

quebec
Đăng ký thành công! OK