EN
Federal Skilled Worker
Điều kiện chương trình:

Về hệ thống mã ngành nghề NOC của Canada:
 
 • Skill Type 0 (zero): Nghề quản lý (management jobs)
 • Skill Level A: Nghề chuyên nghiệp cần có bằng tốt nghiệp đại học (Professional jobs)
 • Skill Level B: Nghề kỹ thuật, thợ cần bằng cao đẳng hay thực tập nghề (Technical jobs and skilled trades)
 • Skill Level C: Nghề trung cấp cho tốt nghiệp trung học hay trường dạy nghề (Intermediate jobs)
 • Skill Level D: Nghề lao động tự đào tạo trong quá trình làm việc (Labour jobs)
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong 10 năm gần nhất
 • Kinh nghiệm thuộc nhóm 0 (quản lý), A (chuyên nghiệp - đại học), B (nghề kỹ thuật & thợ - cao đẳng…) theo NOC.
 • Làm đúng loại mô tả công việc trong ngành phân loại theo NOC
 • Đạt tối thiểu 67 điểm theo thang điểm (100) diện Tay nghề
 • Khả năng tài chính cho cuộc sống ban đầu (gia đình 4 người $22,856)
Tóm tắt qui trình:
 • Kiểm tra điều kiện; nhận mã tham chiếu (i.e JM1234567890)
 • Tạo profile (online), hoàn chỉnh trong 90 ngày
 • Chấp thuận vào pool of candidates, hiệu lực 12 tháng
 • Tìm việc, tạo Job Match account tại Job Bank (optional)
 • Job offer của công ty mời cần đánh giá tác động trên thị trường tuyển dụng - LMIA (Labour Market Impact Assessment)
 • Thêm điểm khi có bằng cấp Canada, job offer hoặc Đề cử tỉnh bang
 • Nộp hồ sơ khi được chọn trong vòng 90 ngày
 • Xét duyệt CIC trong vòng tối đa 6 tháng với đầy đủ hồ sơ
Qui trình Express Entry:
 
Qui trình Express Entry
Hệ thống tính điểm CRS:
 
Hệ thống tính điểm CRS
 
Thang điểm tiếng Anh qui đổi CLB và IELTS:
 
Thang điểm tiếng Anh qui đổi CLB và IELTS

So sánh các chương trình:
 
express entry so sanh cac chuong trinh
 

 
Đăng ký thành công! OK