EN

Định cư diện kinh tế

Diện di trú lớn nhất tại Canada cho các nhà đầu tư, lao động tay nghề cao.

Work Permit 2 năm để thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đầu tư 150,000 CAD, đề cử PR...

Work Permit 2 năm cho đương đơn thực hiện Performance Agreement; Open Work Permit cho vợ/chồng

Cấp ngay PR, đặt cọc 100,000 CAD, kế hoạch kinh doanh đầu tư đủ chuẩn 250,000 CAD...

Work Permit 2 năm thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư 150,000 – 250,000 CAD...

Đề cử PR sau doanh nghiệp hoạt động 1 năm, đòi hỏi chứng minh tích tụ tài sản...

Vùng nói tiếng Pháp, cấp PR ngay, tổng tài sản 2 triệu CAD, mua trái phiếu chính phủ bảo lãnh...

Giấy phép làm việc cho một công ty cụ thể với job offer, có đánh giá tác động việc làm LMIA…

Đi làm việc tại DN tham gia chương trình tại vùng Atlantic. Cấp PR ngay. Xét duyệt nhanh...

Người đi làm trình độ cao, cấp PR trong vòng 6 tháng. Tiếng Anh CLB 7, cần có job offer...

Công nhân lành nghề, tiếng Anh đạt CLB4-5, kinh nghiệm đúng ngành tuyển...

Bão lãnh diện gia đình

Bảo lãnh thân nhân và visa khác

Dịch vụ thực hiện hồ sơ bảo lãnh diện gia đình: vợ chồng, con cái tuổi phụ thuộc dưới 22...

Người bảo lãnh đạt mức thu nhập tối thiểu LICO +30% cho hộ gia đình, cam kết chu cấp...

Thời hạn thăm con tại Canada 2 năm, cam kết chu cấp của con, có bảo hiềm y tế...

Đánh giá hồ sơ online

Gửi thông tin sơ bộ ban đầu để nhận đánh giá hồ sơ miễn phí về khả năng di cư của bạn với chương trình phù hợp nhất.

Mới cập nhật

Đăng ký thành công! OK