EN
BC Regional Pilot
Điều kiện chương trình:
 • Không giới hạn tuổi (có chấm điểm theo thang)
 • Đi khảo sát tại địa phương tham gia chương trình, cách tối thiểu 30km từ khu đô thị 75,000 dân
 • Ý tưởng kinh doanh phù hợp lĩnh vực ưu tiên theo mã ngành công nghiệp
 • Tổng tài sản tối thiểu 300,000 CAD có xác minh tài sản bởi kế toán chỉ định
 • Tiếng Anh đạt CLB 4 trở lên (có chấm điểm theo thang).
 • Bằng cấp sau trung học hoặc chủ sở hữu 100% doanh nghiệp tối thiểu 3 trong 5 năm qua
 • Tối thiểu 3 năm chủ doanh nghiệp hay 4 năm quản lý cấp cao; có thể kết hợp 1 năm chủ doanh nghiệp & 2 năm quản lý cấp cao.
Tóm tắt qui trình:
 • Đăng ký online. Mời theo điểm từ trên xuống; mức trung bình hiện tại  khoảng 110 điểm (của chương trình tương tự đầu năm 2019)
 • Có thể có phỏng vấn tại Vancouver; nhận Letter of Support cho hồ sơ Work Permit tại liên bang.
 • Work Permit 2 năm cho đương đơn thực hiện Performance Agreement; Open Work Permit cho vợ/chồng.
 • Mở mới doanh nghiệp sở hữu từ 51% vốn. Tạo 1 việc làm toàn thời gian cho người địa phương
 • Chi phí đầu tư $100,000; dự định sinh sống trong phạm vi địa phương đề cử.
 • Nộp Final Report vào thời điểm 12 tháng sau khi đến BC cư trú.
 • Nhận đề cử, nộp hồ sơ PR tới CIC theo kênh Provincial Nominee Program thông thường.
Links của cơ quan phụ trách di trú:
Links giới thiệu về địa phương:
 
Bản đồ vùng lãnh thổ Bristish Columbia
(Bản đồ vùng lãnh thổ Bristish Columbia)

Tiêu chí chấm điểm hồ sơ chương trình:
 
Tiêu chí chấm điểm hồ sơ chương trình
Đăng ký thành công! OK