EN
Manitoba
Điều kiện chương trình:
 • Tuổi từ 25-49, không tính điểm ngoài giới hạn này
 • Tài sản tối thiểu 500.000 CAD, tính điểm cho tổng tài sản
 • Kinh nghiệm quản lý tối thiểu 03 năm trong 5 năm gần nhất; ưu tiên chủ DN sở hữu từ 33,33% trở lên
 • Trình độ tốt nghiệp trung học đã được tính điểm. Đánh giá tín chỉ ECA
 • Tiếng Anh đạt CLB5 trong vòng 2 năm, cộng điểm vợ/chồng
 • Mức đầu tư 250.000 CAD tại vùng thủ phủ Manitoba Capital Region (MCR), 150,000 CAD tại các vùng khác
Tóm tắt qui trình:
 • Thực hiện chuyến đi khảo sát Business Research Visit tới Manitoba trong vòng 1 năm trước khi nộp hồ sơ
 • Nộp hồ sơ Thể hiện quan tâm (EOI – Expression of Interest). Hệ thống MPNP Online từ hè 2019
 • Nhận Thư mời nộp hồ sơ; xác minh tài sản trong vòng 120 ngày
 • Ký Thỏa thuận thực hiện kinh doanh  (BPA - Business Performance Agreement)
 • Nhận Giấy phép làm việc và thành lập doanh nghiệp tại MB
 • Mở doanh nghiệp trong vòng 18 tháng sau khi đến; Nộp yêu cầu Đề cử tỉnh bang sau ít nhất 6 tháng hoạt động doanh nghiệp, tạo 1 việc làm
 • Nhận hồ sơ thường trú (PR)
Links của cơ quan phụ trách di trú:
Links giới thiệu về địa phương:
 

winnipeg
Đăng ký thành công! OK