EN
Nova Scotia
Điều kiện chương trình:
 • Tuổi từ 21-55, không tính điểm ngoài giới hạn này
 • Đồng ý cư trú tại Nova Scotia trong khi sở hữu và chủ động quản lý một doanh nghiệp Nova Scotia;
 • Tài sản tối thiểu 600.000 CAD, có xác minh do tỉnh bang chỉ định
 • Tối thiểu 03 năm chủ DN từ 33,33% sở hữu trong 10 năm qua hoặc 05 năm quản lý cao cấp trong 10 năm qua
 • Trình độ tốt nghiệp trung học đã được tính điểm. Đánh giá tín chỉ ECA
 • Tiếng Anh đạt CLB5 ~ IELTS 5 trong vòng 2 năm
 • Mức đầu tư tối thiểu 150.000 CAD
Tóm tắt qui trình:
 • Bước 1: Nộp hồ sơ Thể hiện quan tâm (EOI – Expression of Interest)
 • Bước 2: Nhận Thư mời nộp hồ sơ
 • Bước 3: Tham dự phỏng vấn trực tiếp và ký Thỏa thuận thực hiện kinh doanh  (BPA - Business Performance Agreement)
 • Bước 4: Nhận Giấy phép làm việc và thành lập doanh nghiệp tại NS
 • Bước 5: Yêu cầu Đề cử của tỉnh bang
 • Bước 6: Nhận hồ sơ thường trú (PR)
Links của cơ quan phụ trách di trú:
Links giới thiệu về địa phương:
nova scotia 
Đăng ký thành công! OK