EN

Bảo lãnh gia đình

Dịch vụ thực hiện hồ sơ bảo lãnh diện gia đình: vợ chồng, con cái tuổi phụ thuộc dưới 22...

Chi tiết

Bảo lãnh cha mẹ

Người bảo lãnh đạt mức thu nhập tối thiểu LICO +30% cho hộ gia đình, cam kết chu cấp...

Chi tiết

Các loại visa khác

Thời hạn thăm con tại Canada 2 năm, cam kết chu cấp của con, có bảo hiềm y tế...

Chi tiết

Prince Edward Island

Work Permit 2 năm để thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đầu tư 150,000 CAD, đề cử PR...

Chi tiết

BC Regional Pilot

Work Permit 2 năm cho đương đơn thực hiện Performance Agreement; Open Work Permit cho vợ/chồng

Chi tiết

New Brunswick

Cấp ngay PR, đặt cọc 100,000 CAD, kế hoạch kinh doanh đầu tư đủ chuẩn 250,000 CAD...

Chi tiết

Manitoba

Work Permit 2 năm thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư 150,000 – 250,000 CAD...

Chi tiết

Nova Scotia

Đề cử PR sau doanh nghiệp hoạt động 1 năm, đòi hỏi chứng minh tích tụ tài sản...

Chi tiết

Quebec

Vùng nói tiếng Pháp, cấp PR ngay, tổng tài sản 2 triệu CAD, mua trái phiếu chính phủ bảo lãnh...

Chi tiết

Work Permits

Giấy phép làm việc cho một công ty cụ thể với job offer, có đánh giá tác động việc làm LMIA…

Chi tiết

AIPP

Đi làm việc tại DN tham gia chương trình tại vùng Atlantic. Cấp PR ngay. Xét duyệt nhanh...

Chi tiết

Federal Skilled Worker

Người đi làm trình độ cao, cấp PR trong vòng 6 tháng. Tiếng Anh CLB 7, cần có job offer...

Chi tiết

Federall Skilled Trades

Công nhân lành nghề, tiếng Anh đạt CLB4-5, kinh nghiệm đúng ngành tuyển...

Chi tiết

Hành trình di cư Work Permit đầu tư

Tham khảo lộ trình thực hiện để đảm bảo đúng theo những quy định của từng tỉnh bang...

Chi tiết
Đăng ký thành công! OK