EN

Bảo lãnh gia đình

Dịch vụ thực hiện hồ sơ bảo lãnh diện gia đình: vợ chồng, con cái tuổi phụ thuộc dưới 22...

Chi tiết

Bảo lãnh cha mẹ

Người bảo lãnh đạt mức thu nhập tối thiểu LICO +30% cho hộ gia đình, cam kết chu cấp...

Chi tiết

Các loại visa khác

Thời hạn thăm con tại Canada 2 năm, cam kết chu cấp của con, có bảo hiềm y tế...

Chi tiết
Đăng ký thành công! OK