EN
Các loại visa khác
Điều kiện chương trình:

Các loại hình visa tạm thời khác có thể làm tiền đề cho visa định cư sau này, bao gồm:
 • Super visa: dành cho cha mẹ thăm con tại Canada 2 năm
 • Study Permit: Giấy phép học tập cho du học sinh khóa học dài hơn 6 tháng
 • Visitor visa (Temporary Resident Visa - TRV): visa du lịch hiệu lực có thể lên tới 10 năm, thời hạn ở tại Canada không quá 6 tháng mỗi năm
Tóm tắt qui trình:

Super Visa:
 • Thư cam kết bảo lãnh của con
 • Chứng minh thu nhập gia đình theo qui định cho hộ nhân khẩu
 • Có bảo hiểm y tế mua từ 1 công ty Canada hiệu lực 1 năm, giá trị bảo hiểm tối thiểu $100,000
 • Bản khai thuế năm gần nhất của con và các hồ sơ theo qui định khác
 
Study Permit:
 • Giấy phép học tập đi kèm với TRV visa
 • Hiệu lực sau khóa học 90 ngày
 • Khi học các khóa bổ sung theo yêu cầu của chương trình chính, chỉ được cấp permit đủ cho các khóa bổ sung. Thủ tục chính khóa sẽ xin cấp khi ở tại Canada
 • Thời hạn cấp tại Việt Nam hiện tại khoảng 7 tuần
 
Visitor visa (TRV):
 • Nộp hồ sơ online, hiệu lực 10 năm hay theo thời hạn hộ chiếu
 • Thời hạn cấp tại Việt Nam hiện tại khoảng 2 tuần
 
 
visa canada


visa canada

 
Đăng ký thành công! OK