EN
Bảo lãnh gia đình
Điều kiện chương trình:

Bảo lãnh vợ chồng, hôn thê, trẻ phụ thuộc bao gồm 2 công đoạn:
 
 • Xin phê duyệt việc bảo lãnh của người đứng ra bảo lãnh (sponsor)
 • Đương đơn: Vợ chồng, con làm hồ sơ xin thẻ PR (principal applicant)
 • Người bảo lãnh phải đảm bảo khả năng chu cấp các nhu cầu tối thiểu cho đương đơn: sinh hoạt, y tế, nơi ở…
 • Người bảo lãnh không nhận trợ cấp xã hội nào, là công dân hay PR
 • Không yêu cầu mức thu nhập tối thiểu LICO (Low Income Cut Off) cho bảo lãnh diện gia đình
 • Có quan hệ thực chất; trẻ phục thuộc dưới 22 tuổi và chưa lập gia đình
 • Người bảo lãnh có PR phải đang có mặt tại Canada
Tóm tắt qui trình:
 • Tất cả các thành viên trong gia đình của người có PR đều phải đã được khai trong hồ sơ của cá nhân này
 • Các hồ sơ theo yêu cầu của diện bảo lãnh gia đình
 • Điền thêm các form riêng biệt áp dụng cho từng quốc gia
 • Lý lịch tư pháp tại các nước đã ở hơn 6 tháng
 •  Thời gian xét duyệt CIC đang áp dụng tại châu Á khoảng 10 tháng

canada bao lanh dien gia dinh

 
Đăng ký thành công! OK