EN
Qui định độ tuổi trẻ phụ thuộc

31/12/2018

 

Chính phủ Canada vừa ban hành một chính sách mới về việc giới hạn độ tuổi của con cái phụ thuộc. Theo đó giới hạn độ tuổi của con cái phụ thuộc cha mẹ hiện tại là dưới 19 tuổi sẽ được nâng lên dưới 22 tuổi và có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2017.

Việc nâng độ tuổi giới hạn được cho là phù hợp hơn với xu hướng kinh tế – xã hội cho trẻ em, bao gồm cả việc theo đuổi chương trình giáo dục sau trung học. Tuổi gia tăng sẽ cho phép trẻ em có nhiều cơ hội học tập tại Canada và tăng số lượng sinh viên sau trung học phổ thông cho các trường đại học và cao đẳng Canada, cũng như số lượng nhân viên sau khi tốt nghiệp với nền giáo dục Canada, góp phần vào nền kinh tế Canada.

Với sự thay đổi này của Chính phủ Canada trong Luật Di trú và Người Tị Nạn còn như một minh chứng để chứng minh rằng các gia đình nhập cư được đoàn tụ ở Canada và được hưởng đầy đủ các quyền lợi kinh tế – xã hội như một công dân bình thường.

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công! OK