EN
Prince Edward Island
Điều kiện chương trình:
 • Tổng tài sản (tích lũy từ kinh doanh, làm việc mang lại) từ 600,000 CAD trở lên, không chấp nhận tài sản cho tặng.
 • Người đương đơn chính tuổi từ 21-54, không tính điểm ngoài giới hạn này.
 • Trình độ tối thiểu Cao đẳng đã được tính điểm.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm (quản lý cấp cao, chủ doanh nghiệp) trong 5 năm gần nhất.
 • Chứng chỉ tiếng Anh đạt CLB5 ~ IELTS 5 trong vòng 2 năm kể từ ngày nhận hồ sơ.
 • Chương trình mới chuyển qua xét điểm hồ sơ Biểu thức Quan tâm – EOI, từ 2018.
Tóm tắt qui trình:
 • Đến PEI làm việc tại địa phương khảo sát, lấy xác nhận ủng hộ của địa phương.
 • Nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm EOI pool. Điểm trung bình hiện tại mức 135 (có thể sẽ giảm)
 • Nhận mời nộp hồ sơ. Chuyến đi khảo sát P.E.I 5 ngày làm việc, kết hợp phỏng vấn.
 • Nhận Thư ủng hộ Giấy phép lao động (Work Permit Letter of Support) nếu kế hoạch kinh doanh được duyệt & hồ sơ đạt yêu cầu.
 • Work Permit thời hạn 2 năm. Landing tới Canada sinh sống & mở doanh nghiệp.
 • Nhận đề cử PR sau khi doanh nghiệp hoạt động 1 năm, đáp ứng điều kiện cư trú và chi phí hoạt động doanh nghiệp đạt 75,000 CAD. Không yêu cầu thuê mướn lao động vả không phụ thuộc kết quả kinh doanh
 • Hồ sơ PR tại CIC
Links của cơ quan phụ trách di trú:
Links giới thiệu về địa phương:
 

pei

(Tỉnh bang PEI, thành phố Charlottetown)
 

PEI introduction videos
Source: Office of Immigration, Prince Edward Island
 
About PEI:
 
 
About Charlottetown & 11 communities:
 
1. Moving to Canada: Town of Alberton, Prince Edward Island
 
2. Moving to Canada: Town of Cornwall, Prince Edward Island
 
3. Moving to Canada: City of Charlottetown, Prince Edward Island
 
4. Moving to Canada: Town of Stratford, Prince Edward Island
 
5. Moving to Canada: Town of Georgetown, Prince Edward Island
 
6. Moving to Canada: Town of Kensington, Prince Edward Island
 
7. Moving to Canada: Town of Borden-Carleton, Prince Edward Island
 
8. Moving to Canada: Town of O'Leary, Prince Edward Island
 
9. Moving to Canada: Town of Montague, Prince Edward Island
 
10. Moving to Canada: Town of Souris, Prince Edward Island
 
11. Moving to Canada: Town of North Rustico, Prince Edward Island
 
12. Moving to Canada: City of Summerside, Prince Edward Island
 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công! OK