EN
New Brunswick
Điều kiện chương trình:
 • Tài sản tối thiểu 600,000 CAD, trong đó 300,000 CAD có tính thanh khoản cao. Cần xác thực tài sản bởi công ty kế toán chỉ định của Chính phủ New Brunswick
 • Người đương đơn chính tuổi từ  25-55.
 • Học hết ít nhất 2 năm Đại học hoặc Cao đẳng. Cần đánh giá tín chỉ ECA bởi tổ chức được công nhận (ví dụ WES)
 • Trong vòng 5 năm gần nhất có sở hữu doanh nghiệp riêng ít nhất 3 năm, hoặc làm thuê ở vị trí quản lý cấp cao liên tục 5 năm.
 • Người đương đơn phải đạt tối thiểu thang điểm 65/100 điểm (xét trên cơ chế lựa chọn người điểm cao nhất được mời).
 • Chứng chỉ tiếng Anh IELTS đạt 5.0 trong vòng 2 năm trước thời hạn nộp đơn.
Tóm tắt qui trình:
 • Đi khảo sát tại tỉnh bang trước khi nộp Dự định Tham gia Chương trình (EOI). Hoặc tham dự hội thảo giới thiệu đầu tư của Chính phủ New Brunswick tổ chức trên thế giới
 • Lập kế hoạch kinh doanh tại tỉnh New Brunswick tối thiếu 250,000 CAD vốn đầu tư hợp lệ theo qui định chương trình (không bao gồm nguồn vốn lưu động – working capital)
 • Đặt cọc ký quỹ cho chính phủ tỉnh bang 100,000 CAD.
 • Hồ sơ PR tại liên bang
 • Mở doanh nghiệp trong vòng 02 năm từ khi đến New Brunswick
 • Hoàn trả cọc sau 1 năm. Doanh nghiệp thuê ít nhất 02 lao động toàn thời gian (không phải là thành viên gia đình)
 • Sau khi nhận lại cọc 100,000 CAD vẫn vận hành doanh nghiệp ít nhất 02 năm.
Links của cơ quan phụ trách di trú:
Links giới thiệu về địa phương:
Brunswick

Brunswick

 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công! OK