EN
AIPP
Điều kiện chương trình:

Phạm vi áp dụng:
 • Diện tay nghề trung cấp: Atlantic Intermediate Skilled Program (AISP)
 • Diện tay nghề cao: Atlantic High Skilled Program (AHSP)
 • Diện sinh viên tốt nghiệp Atlantic International Graduate Program (AIGP)
 
Đương đơn tiềm năng:
 • Đối tượng không đáp ứng được chương trình đầu tư về tài sản, tổng số điểm EOI
 • Sẵn sàng làm việc tại doanh nghiệp tuyển dụng tại Canada. Khả năng tài chính nhất định.
 
Yêu cầu:
 • Có hợp đồng tuyển dụng từ doanh nghiệp được chỉ định trong chương trình:
  • Full-time, tối thiểu 30hr/tuần
  • Công việc không cần giống việc đã làm trước đây
  • Kinh nghiệm làm việc theo NOC (high skilled 0, A,B; intermediate skillled C)
 • Đạt yêu cầu chương trình
  • Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 1 trong 3 năm gần nhất
  • Học vấn: từ trung học trở lên; có đánh giá tín chỉ ECA
  • Ngoại ngữ: CLB 4 ~ IELTS 4
  • Tài chính cho cuộc sống ban đầu (ví dụ: hộ 4 người cần tối thiểu $5,885)
Tóm tắt qui trình:
 • Đánh giá nhu cầu hòa nhập của từng cá nhân (needs assessment)
 • Kế hoạch hòa nhập (settlement plan) của tổ chức hỗ trợ tại tỉnh bang đến. Doanh nghiệp tuyển dụng cam kết hỗ trợ, cung ứng dịch vụ trong hòa nhập, chi phí học tiếng Anh tới 300 giờ nếu ứng viên điểm CLB<5
 • Doanh nghiệp tuyển dụng xin phê chuẩn ứng viên từ tỉnh bang dựa trên: hợp đồng tuyển dụng, kế hoạch hòa nhập, kinh nghiệm làm việc của ứng viên
 • Phê chuẩn từng ứng viên từ tỉnh bang. Có thể xin Work Permit qua làm việc sớm tại DN
 • Hồ sơ PR tại CIC, theo dòng xét duyệt nhanh trong 6 tháng
 • Đến sinh sống tại tỉnh bang đề cử
AIPP

 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công! OK