EN
Về công ty tư vấn di cư

VỀ CÔNG TY TƯ VẤN

DTK Partners sẽ đăng các loạt bài về các câu hỏi thường gặp của các khách hàng định cư Canada nhằm giúp cho các cá nhân quan tâm có thêm thông tin rõ ràng, khách quan trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn tư vấn cho thay đổi trọng đại này của cá nhân và gia đình. Các bài đăng được phân nhóm theo các nội dung về: (1) công ty tư vấn; (2) hệ thống tính điểm EOI; (3) phỏng vấn của viên chức phụ trách; (4) kế hoạch kinh doanh; (5) thủ tục CIC liên bang; (6) thẻ PR và (7) tiền đặt cọc escrow.

Có cần thiết phải có công ty tư vấn?
IRCC không yêu cầu phải dùng tư vấn và hoàn toàn không có ưu tiên nào cho hồ sơ dùng tư vấn. Đương đơn hoàn toàn có thể tự nộp nếu đủ khả năng. Tuy nhiên vai trò của tư vấn là cung cấp đầy đủ thông tin, giải thích quá trình và hướng dẫn hồ sơ vẫn rất cần thiết với đa số các trường hợp.

Có mấy loại công ty tư vấn tham gia vào quá trình?
Có 2 công ty tư vấn: tại Việt Nam và tại Canada. Tư vấn định cư tại Canada là nghề phải có giấy phép & được kiểm soát. Chỉ có các công ty được cấp phép tại Canada mới được nộp hồ sơ, đại diện cho khách hàng. Các công ty tư vấn khác nằm ngoài Canada thường là cầu nối khách hàng cho các công ty được cấp phép tại Canada.

Có được thay đổi công ty tư vấn trong quá trình hồ sơ?
Ít người biết rằng đương đơn luôn có quyền thay đổi tư vấn xử lý hồ sơ của mình tại mọi thời điểm bằng việc thông báo tới IRCC theo mẫu qui định.

Phí tư vấn của công ty Canada có đàm phán được không?
Không. Do mặt bằng qui định bởi chính phủ và kiểm soát bởi RCIC nên có chung một mức phí cho đầu Canada là 55,000 CAD. Đương đơn còn phải trả các phí nộp hồ sơ, tư vấn Việt Nam…

Tỉnh nào chỉ định tư vấn Canada cho chương trình của mình?
New Brunswick chỉ định 5 công ty; PEI mới tăng từ 7 lên 12 công ty trong nỗ lực kêu gọi đầu tư vào khu vực nông nghiệp & nằm ngoài vùng trung tâm (Charlottetown, Stratford, Cornwall).

Ai sẽ là người đảm bảo chất lượng hồ sơ đúng qui định?
Công ty tư vấn tại Canada. Theo luật & để đảm bảo trách nhiệm, tương ứng với mức phí chính nhận được. Tư vấn tại Việt Nam cần cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và phục vụ khách hàng trong quá trình đi Canada.

Thông tin phản hồi cho Đương đơn như thế nào?
Từ CIC tới Tư vấn Canada rồi phản hồi tới Tư vấn trung gian, tới Đương đơn. Tư vấn Canada khi làm có trách nhiệm sẽ link hồ sơ online (sau khi nộp hồ sơ giấy) để đảm bảo thông tin nhanh chóng từ CIC tới đương đơn.

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công! OK