EN
Kế hoạch kinh doanh & trả lại cọc
 

KẾ HOẠCH KINH DOANH & HOÀN TRẢ CỌC

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp và lấy lại được tiền cọc (escrow) luôn là quan tâm lớn của đa số các đương đơn. Với nhiều qui định chặt chẽ nhưng chính phủ các tỉnh bang luôn đặt trọng tâm vào hỗ trợ doanh nhân lập nghiệp tại điểm đến chứ không nhằm vào giữ được tiền cọc. Di cư diện đầu tư sẽ thành công trọn vẹn và "miễn phí" khi đương đơn tạo được doanh nghiệp cho cuộc sống mới của mình.

Các lĩnh vực kinh doanh nào được ưu tiên và không phù hợp?
Chương trình mỗi tỉnh có các ngành được khuyến khích đầu tư khác nhau, ví dụ như tại New Brunswick về sản xuất, nghiên cứu và phát triển… Riêng tại PEI chương trình mới từ 2018 không còn danh mục ngành ưu tiên như trước đây ngoài việc tăng thêm 10 điểm EOI cho đầu tư vào ngành trang trại. Ngoài ra luôn có danh mục các ngành nghề không được phê duyệt.

Có phải thực hiện kế hoạch kinh doanh tại địa phương đã cấp xác nhận EOI endorsement?
Xác nhận của địa phương đã mang lại 35 điểm tối đa trong EOI và theo qui định đương đơn phải lập kế hoạch kinh doanh tại vùng đó nơi có cam kết nguồn lực hỗ trợ xúc tiến và ổn định cuộc sống tại địa bàn. Cần cân nhắc khả năng kinh doanh tại địa phương ngay tại giai đoạn EOI để đảm bảo tính phù hợp sau này của kế hoạch kinh doanh.

Có thể thay đổi kế hoạch kinh doanh?
Hoàn toàn có thể vào bất kỳ thời gian nào trong thời hạn hợp đồng đặt cọc. Cần thông báo bằng văn bản cho viên chức phụ trách để được phê chuẩn không nằm trong nhóm ngành bị loại trừ. Đương đơn có thể tự lên kế hoạch kinh doanh điều chỉnh mà không cần dịch vụ kế toán như tại hồ sơ ban đầu.

Thời hạn thực hiện kế hoạch kinh doanh?
Trong vòng hai năm kể từ ngày đến. Vào thời điểm 30 ngày cuối của thời hạn hai năm chính phủ sẽ có cảnh báo để đương đơn phải cung cấp được tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động.

Bao giờ được nhận lại tiền cọc?
Ví dụ tại PEI: 50,000 CAD cho điều kiện cư trú được trả trong hai lần trong năm đầu tiên, sau mỗi 6 tháng ở trả lại 25,000 CAD. Phần cọc 150,000 CAD cho kế hoạch kinh doanh được trả lại sau 1 năm kể từ khi mở doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện chương trình: đương đơn cư trú tại tỉnh, tham gia điều hành doanh nghiệp thực tế và chi phí vận hành doanh nghiệp đạt tối thiểu 75,000 CAD trong năm.

Nếu doanh nghiệp phá sản có được hoàn lại cọc?
Khi doanh nghiệp phát sinh chi phí tối thiểu 75,000 CAD và đáp ứng được điều kiện cư trú trên 183 ngày mà kế hoạch kinh doanh phá sản, đương đơn vẫn được hoàn lại tiền cọc sau thời hạn một năm cho dù công ty không hoạt động đủ 12 tháng liên tục.

Có thể gia hạn thời hạn trả cọc?
Trường hợp doanh nghiệp không đạt mức chi phí vận hành 75,000 CAD hoàn toàn có thể gia hạn thêm 1 năm để đạt mức chi phí nhưng việc gia hạn chỉ được một lần.

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công! OK