EN
Hệ thống tính điểm EOI

HỆ THỐNG TÍNH ĐIỂM EOI

Prince Edward Island là tỉnh bang cuối cùng tại Canada chuyển qua xét hồ sơ theo xếp hạng quan tâm EOI sẽ làm cho việc di cư đầu tư trở nên cạnh tranh hơn. Các thông tin liên quan đến EOI là gì và làm cách nào để cải thiện điểm của hồ sơ để tăng cơ hội được mời phỏng vấn.

EOI là gì?
Expression of Interest – Bảng điểm đánh giá quan tâm, chấm theo các tiêu chí chính như kinh nghiệm, trình độ, tuổi, tiếng Anh, bằng cấp, khả năng hòa nhập. Ví dụ thang tổng tối đa 210 điểm tại PEI. Hồ sơ sẽ được chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp nên không có giới hạn về số hồ sơ nộp.

Chính phủ tỉnh bang lựa chọn thuần túy theo điểm EOI?
Ngoài tiêu chí điểm còn có cơ cấu quốc tịch, ngành nghề định kinh doanh...do cần đảm bảo sự đa dạng về qui mô dân số tại tỉnh đến.

Bao nhiêu điểm EOI sẽ được chọn nộp hồ sơ?
Không có thống kê chính thức, tùy theo chất lượng hồ sơ nộp tại các thời điểm. Đương đơn cần cố gắng tăng điểm bằng bổ sung trình độ ngay cả trong thời gian đang chờ tại EOI pool.

Hồ sơ trong EOI có tác dụng bao lâu?
Thường là 6 tháng cho đầu tư tỉnh bang (riêng EOI chương trình skilled worker liên bang có thời hạn 12 tháng). Sau thời hạn đó không được chọn có thể nộp lại như hồ sơ mới.

Khi nào nên nộp hồ sơ EOI?
EOI pool lựa chọn hồ sơ từ cao xuống thấp nên đương đơn vẫn nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt. Khi hệ thống đã phổ biến và nhiều hồ sơ mạnh trên thế giới cùng nộp sẽ khó khăn hơn cho các hồ sơ chưa đủ mạnh.

Có cần chờ xác nhận của địa phương đến cho điểm EOI tại PEI?
Hồ sơ chưa đủ mạnh cần đi trước một chuyến tới PEI để tìm hiểu thêm và kết hợp lấy xác nhận của viên chức phụ trách phát triển kinh tế tại vùng dự kiến đầu tư để tăng điểm EOI (35 điểm cho các vùng ngoài trung tâm, Charlottetown/ Stratford/ Cornwall là 10 điểm)

Thông tin hồ sơ điền giai đoạn sơ bô EOI này có cần chính xác không?
Hồ sơ phải tuyệt đối chính xác giữa EOI và sau này nộp chính thức. Nếu phát hiện ra sai lệch sẽ bị coi là lừa dối, bị cấm nộp hồ sơ trong vòng 2 năm.

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công! OK