EN
Ngày Hạnh phúc Thế giới

31/12/2018

WORLD HAPPINESS DAY 2018 (Ngày Hạnh phúc Thế giới)

Canada giữ nguyên thứ hạng 7 trong số các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong báo cáo của Liên Hợp Quốc, sau 6 nước dạng ‘xã hội chủ nghĩa’ ở Bắc Âu.

Các quốc gia đứng đầu top 10 bảng xếp hạng này đều có điểm chung trong 6 lĩnh vực xã hội: thu nhập, sống khoẻ, tuổi thọ cao, hỗ trợ xã hội, tự do, lòng tin và sự hảo tâm. Chỉ số hạnh phúc còn gắn liền với cảm nhận của người nhập cư. Các quốc gia có tỉ lệ người nhập cư hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là nước giàu mạnh nhất, mà là nơi mang lại sự cân bằng trong nhịp sống và dịch vụ xã hội.

Người nhập cư đến nước hạnh phúc hơn sẽ cảm nhận được lợi, người đến đất nước kém hạnh phúc hơn sẽ bị mất mát.

Đó là kết luận của báo cáo. Vấn đề còn lại là của từng cá nhân, chọn con đường nào cho chính mình, phù hợp với văn hoá, lối sống và tinh thần sẵn sàng với thách thức mới của người di cư.

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công! OK