EN

Vùng Atlantic

31/12/2018

Vùng Atlantic, bờ Đông Canada với bốn tỉnh New Brunswick (NB), Prince Edward Island (PEI), Nova Scotia (NS), Newfoundland và Labrador (NL) với ngay cả người dân Canada cũng là miền đất lạ lẫm dù là nơi đầu tiên người châu Âu di dân tới Bắc Mỹ vài trăm năm trước đây

Có lẽ bạn nên đến PEI

31/12/2018

Là người nhập cư đến PEI sinh sống theo chương trình định cư đầu tư, người viết có quan điểm chỉ quan sát, không tham gia bình luận vào chủ đề chính trị, xã hội địa phương trong khi còn đang xác lập cuộc sống mới tại PEI.

  • 1

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công! OK