EN
Federall Skilled Trades
Điều kiện chương trình:
 
Chương trình áp dụng cho các mã ngành nghề NOC sau của Canada:
 
 • Major Group 72, industrial, electrical and construction trades
 • Major Group 73, maintenance and equipment operation trades
 • Major Group 82, supervisors and technical jobs in natural resources, agriculture and related production
 • Major Group 92, processing, manufacturing and utilities supervisors and central control operators
 • Minor Group 632, chefs and cooks
 • Minor Group 633, butchers and bakers
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong 5 năm gần nhất
 • Kinh nghiệm thuộc nhóm B (nghề kỹ thuật & thợ - cao đẳng…) theo NOC.
 • Tiếng Anh đạt CLB5 (Nghe – Nói), CLB4 (Đọc – Viết)
 • Làm đúng loại mô tả công việc trong ngành phân loại theo NOC
 • Có job offer full time, thời hạn tối thiểu 1 năm hoặc chứng chỉ nghề do trường/cơ sở đào tạo tại Canada cấp
 • Không đòi hỏi trình độ học vấn
Tóm tắt qui trình:
 • Kiểm tra điều kiện; nhận mã tham chiếu (i.e JM1234567890)
 • Tạo profile (online), hoàn chỉnh trong 90 ngày
 • Chấp thuận vào pool of candidates, hiệu lực 12 tháng
 • Job offer của công ty mời cần đánh giá tác động trên thị trường tuyển dụng - LMIA (Labour Market Impact Assessment)
 • Thêm điểm khi có bằng cấp Canada, job offer hoặc Đề cử tỉnh bang
 • Đánh giá nghề tại tỉnh bang đề cử
 • Nộp hồ sơ khi được chọn trong vòng 90 ngày
 • Xét duyệt CIC trong vòng tối đa 6 tháng với đầy đủ hồ sơ
Qui trình Express Entry:
 
Qui trình Express Entry
Hệ thống tính điểm CRS:
Thang 1,200 điểm; mức điểm mời hồ sơ hiện tại khoảng 440 điểm

 
Hệ thống tính điểm CRS
 
Thang điểm tiếng Anh qui đổi CLB và IELTS:
 
Thang điểm tiếng Anh qui đổi CLB và IELTS

So sánh các chương trình:
 
express entry so sanh cac chuong trinh
 

 
Đăng ký thành công! OK